INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), P.Z.Sz. i P. „PEGAZ” K.Lenard w Lublinie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 I. Wskazanie administratora danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane  dane osobowe, jest P.Z.Sz. i P. „PEGAZ” K.Lenard z siedzibą w Lublinie przy ul. Turystycznej 96A

Kontakt w sprawie informacji o przetwarzaniu  danych osobowych:

 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres pocztowy: P.Z.Sz. i P. „PEGAZ” K.Lenard  20-230 Lublin, ul. Turystyczna 96A

II. Żródło posiadanych  danych

Otrzymaliśmy je  w związku z dokonywanymi transakcjami zakupu, wycen, a także uzyskanej pisemnie zgody.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania  danych osobowych przez P.Z.Sz. i P. „PEGAZ” K.Lenard

Przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania:

·      realizacji zamówień,

·          prowadzenia marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych

·          analitycznych i statystycznych (w tym profilowania)

·          windykacji należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych

·          przechowywania danych dla celów archiwalnych, podatkowych i rachunkowych oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

 

IV. Informacja o odbioracach danych osobowych:

W związku z prztwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt. III, dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującycm zadania publiczne lub działającym za zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa;

b) podmiotom powiązanym z P.Z.Sz. i P. „PEGAZ” K.Lenard, tj. dostawcom, producentom czyli  podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług,  a także w celu usuwania ewentualnych reklamacji;

c) do realizacji działań firmy, m.in. wysyłek kurierskich, wysyłek newsletterów, wydruków i adresowania materiałów reklamowych.

V. Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. III celów.

VI.  Prawa osoby (podmiotu), której dane dotyczą:

Wszystkim osobom (podmiotom), których dane osobowe są przetwarzane przez P.Z.Sz. i P. „PEGAZ” K.Lenard w Lublinie przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO:

·         prawo dostępu do danych osobowych;

·         prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych) – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

·         prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy (i) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane;

·        prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych: jeśli dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będzie zgody by zostały usunięte;  dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

·         prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

VII. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzielono zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, można wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyrażono. Dane osobowe będą przetwarzane dopóki nie zostanie wycofana zgoda.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzane przez P.Z.Sz. i P. „PEGAZ” K.Lenard dane osobowe można  wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).